Baza: DYSERTACJE

Indeks: Autorski

Szukasz: GAWRON BRONISŁAW


powrót do spisu baz
          
NR-IDENT. nazwa-bazy W¦SD AH rok/2cyfry/ 95
HASŁO-AUTOR nazwisko Gawron imię Bronisław
TYTUŁ-WŁ. tytuł Przeżycia moralne na tle rozwoju charakteru u młodzieży
ADRES-WYDAW. miejsce-wyd. Kraków rok 1962
OPIS-FIZ. l.stron 29 s. techn.wyk. maszyn.
RODZAJ-PRACY okre¶lenie praca seminaryjna
SEMINARIUM nazwa [Psychologia rozwojowa]
UCZELNIA uczelnia ¦l±skie Seminarium Duchowne siedziba.ucz Kraków
680 c DYS-16-II-11 c P-4-V-3-d-E c T-4-V-d-A
SŁOWO-KLUCZ. x psychologia rozwojowa x charakter x postawy moralne x młodzież
DANE-BIBL. siglum-bibl. W¦SD lokalizacja A sygnatura 01306 o 09630 0 3000000028506
LICZBA-KART "format-1" 4 "format-3" 1


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 17.10.2012 (LINUX)
Wersja pobrana z Internetu
Program opracowany przez:
Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległo¶ci 213
02-086 Warszawa